Terénní úpravy, zámkové dlažby, oprava oplocení a jiné opravy.